חפש

נגיעה קוצ'ינית בישראל

קהילת יהדות עולי קוצ'ין בישראל, שמה לה יעד לשמר את המסורת המופלאה של הקהילה. אתר זה הוא אמצעי נוסף לשימור המסורת. 
 
בקוצ'ין במשך מאות שנים חיה הקהילה במספר ריכוזים סמוכים זה לזה בחבל ארץ קרלה שבדרום הודו. שפתם היתה מליאלאם (മലയാളം)
אורחותיה ומנהגיה של הקהילה חגו סביב בתי הכנסת שהיוו את מרכז החיים לבני הקהילה.
                        עוד אודות הקהילה ...  
המטבח הקוצ'יני
טיול שורשים
מקוצ'ין לישראל
מחקרים
מוזיאון
מנהיגות שיתופית
שירת נשים במליאלאם

זרקור
על הספר "מסורת ומנהגים של יהודי קוצ'ין"
מאת אתי גלעד, ציפורה מאיר, יעקב בן אליהו, ששון מאיר
 
משפחות קוצ'יניות שעלו לישראל השתלבו באופן מיטבי בחברה הישראלית. היום הן מחפשות את הדרך
לשמר את המורשת והמסורת. עובדה זו מקבלת משנה תוקף לאור השינויים החלים בקהילה עצמה, לצד
השינויים החלים בחברה הישראלית ובחברה העולמית. החשיפה לעושר הרב-תרבותי ולשונות של כל תרבות
וקהילה בישראל, השפיעו ומשפיעים גם על הקהילה.
...קרא עוד!