חפש

נגיעה קוצ'ינית בישראל

קהילת יהדות עולי קוצ'ין בישראל, שמה לה יעד לשמר את המסורת המופלאה של הקהילה. אתר זה הוא אמצעי נוסף לשימור המסורת. 
 
בקוצ'ין במשך מאות שנים חיה הקהילה במספר ריכוזים סמוכים זה לזה בחבל ארץ קרלה שבדרום הודו. שפתם היתה מליאלאם (മലയാളം)
אורחותיה ומנהגיה של הקהילה חגו סביב בתי הכנסת שהיוו את מרכז החיים לבני הקהילה.
                        עוד אודות הקהילה ...  
המטבח הקוצ'יני
טיול שורשים
מקוצ'ין לישראל
מחקרים
מוזיאון
מנהיגות שיתופית
שירת נשים במליאלאם

זרקור
על הספר "נשים פורצות דרך"
מאת אתי גלעד
 
הנשים הקוצ'יניות מעצימות את הקהילה, כמו גם את החברה הישראלית והעולמית.
אם לא נספר את סיפורן - לא נכיר.
אם לא נכתוב עליהן - לא נדע.
הסיפור והספר - יישארו לעד לדורות הבאים. למעבר לעמוד!