חפש

נגיעה קוצ'ינית בישראל

 
Dear Friends and Colleagues,

This is A Special Request For each one of Us to Open Your Heart and come to the assistance of our brethren in South India/Kerala who suffered and are still suffering a great Human Tragedy due to the Torrential Rains that has recently Hit Kerala. This Monsoon The Rainfall has far exceeded all past records in History. The Huge Dammed Reservoirs are Full and the Sluice Gates have to be opened to release the water. This besides the Waters rolling down all the Hills, Mountains and the Ghats of Western India in torrential flows. People have lost their homes, have no or have very meager Food Supplies, no shelters and lack medical & rescue services.

I Ask Each one of you to chip in as much as you can and contribute to the Chief Minister's Disaster Relief Fund and send in your donations to the Donation Contact Details Given Here as Given to me by His Excellency The Ambassador of India to Israel Mr. Pavan Kapur.
Please Find in your Heart to share this email request to all your friends

Here are the details of the Kerala CM's-disaster relief fund:
 
Chief Ministers Disaster Relief Fund
Bank: State Bank of India
Account No. 67319948232
IFSC Code: SBIN0070028
Branch: City
חברים יקרים ועמיתים,

זוהי בקשה מיוחדת עבור כל אחד מאיתנו לפתוח את הלב ולבוא לעזרת אחינו בדרום הודו / קראלה שסבלו ועדיין סובלים טרגדיה אנושית גדולה בשל גל גשמי המונסון שהיכה לאחרונה את קראלה. זה מונסון גשמים יש חריג שבעוצמתו טרם נרשמה בעבר בהיסטוריה.
מאגרי המים הענקיים מלאים, ויש לפתוח את הסכרים כדי לשחרר את המים.
זה מלבד מפלי מים ששוצפים בזרם חזק מכל הגבעות.
 אנשים איבדו את בתיהם, נותרו ללא מזון בסיסי, וללא מחסה, וללא שירותי רפואי והצלה.

אני מבקש מכל אחד מכם להשתדל כמה שיותר, ולתרום לקרן הסיוע לאסונות של ראש הממשלה ולשלוח את תרומותיכם. 

לפנייתי זו, בברכת, ועל דעת הוד מעלתו שגריר הודו בישראל מר. פבאן קפור.

אנא פתח את ליבך כדי לשתף את בקשת דוא"ל זו לכל החברים שלך

להלן הפרטים של קרן הסיוע לקרלה.
 
ראש הקבינט
בנק: מדינת הבנק של הודו
חשבון מס '67319948232
קוד IFSC: SBIN0070028
סניף: עיר