חפש

נגיעה קוצ'ינית בישראל

 

25/06/2018

 

תיעוד דגיטלי-החפץ בביתו של האדם ובחצרו

הרציונאל

קהילת יהודי קוצין היא קטנה מאוד ביחס לאוכלסייה בארץ, אבל עשירה ומגוונת בתרבותה. הקהילה הקטנה מעורבת ומשולבת בחברה הישראלית, אך מעט מאוד יודעים על עברה ההיסטורי והתרבותי, לכן יש צורך בעשיית מהלכים יזומים כדי לתעד ולשמר מורשת אבות, לחשוף אותה לדור הנולד כאן בארץ ולקהל הרחב  ולהעבירה מדור לדור.

המטרה

איסוף, צילום  ותיעוד דגיטלי של  חפצים מקוריים שהובאו מדרום הודו ושימשו  את האדם בביתו ובחצרו. החפצים הקטנים משקפים ומספרים את סיפורה של קהילה קטנה בדרום הודו ביבשת אסיה.

חפצים אלה יכולים לשקף באופן אובקיטיבי ובצורה אותנטית את חיי האדם בקהילתו.

תהליך

התיעוד הוא דגיטלי,  ויש בו הוספת פרטים על החפץ בכרטיס תיעוד. התהליך דורש  הירתמות של רבים מבני הקהילה כדי לאתר את האנשים, שברובם מבוגרים, ולשכנע אותם לחשוף את הפריטים ואת סיפורם האישי.

 

צורת התיעוד

.לאחר צילום החפץ יש למלא פרטים בהתאם לכרטיס התיעוד

לתיעוד מספר שלבים:

צילום החפץ-

שיוך החפץ-שם האיש/אישה ומקום מגוריו בהודו ובארץ-

מטרת החפץ- לתת הסבר למה שימש החפץ-

סיפור אישי-

שנת הבאת החפץ לארץ-


 

סיכום

 

.לכל מי שיש צילום של חפץ ופרטים בהתאם לכרטיס התיעוד מוזמן לשלוח אלי

.כל מי שרואה  חשיבות ברעיון, מוזמן להצטרף למיזם ולתת יד בתיעוד הדגיטלי

                                                                    בברכה, שרה חן

Chensara28@gmail.com