חפש

נגיעה קוצ'ינית בישראל

 
הסטוריה של הקהילה
הקהילה חיה במשך מאות שנים במספר קהילות סמוכות זו לזו בחבל ארץ קוצ'ין שבדרות קרלה ביבשת הודו. שפת האם שם היתה מליאלאם.
אורחות חייה ומנהגיה, שיש המייחסים להם את הישרדותה של הקהילה, היו סביב בתי כנסת.
בתי הכנסת בקוצ'ין היוו את מרכז החיים של בני הקהילה.
עוד על אודות הקהילה ...  
קהילת יהדות עולי קוצ'ין בישראל, שמה יעד לשמר את המסורת המופלאה של הקהילה.
באתר זה הוא עוד דרך, בנוסף למוזיאון המורשת, לשמר את המסורת של הקהילה:
הקהילה בארץ ישראל

בני הקהילה, אבותינו וסבינו, עלו די כגוש אחד בשנים  בשנים 1952-1956. 
בישראל הופצה הקהילה ושוכנה בישובים כפריים. מכפר  

 

היסטוריה

בהודו, גרה הקהילה בריכוזים יהודיים