חפש

נגיעה קוצ'ינית בישראל

יומן אירועים

בקטגוריית עמודים זו מתועדים ארועים, מפגשים, החלטות,פרוטוקולים וכו'. 
האירועים המתועדים כאן הינם בעלי עיניין לקהילה, ונגישות לנגיעה הקוצ'ינית.
כל אירוע בעמוד (או יותר) בנפרד.


 

בעריכה!