חפש

נגיעה קוצ'ינית ישראל

 
להשכרה !
יחידת אירוח בת 2 חדרים סמוך
למערת המכפלה
להשכרה לשבתות וימי חול
058-4436959