חפש

נגיעה קוצ'ינית בישראל

 
ספר חדש על יהודי קוצ'ין
 
"מבעד לעדשה: קוצ'ין בעיני הקהילה היהודית"
 
זו הפעם הראשונה שספר על יהדות קוצ'ין נכתב  ידי חוקרןת מהקהילה הקוצ'ינית בלבד.
ספר עכשווי ורלבנטי, ספר שיגשר בין הדורות ויקרב את בני הדור הצעיר למורשתם, אם חפצים בכך.
 
המאמרים בספר זה מספרים את סיפורה של קהילת יהודי קוצ’ין בפריזמה רחבה של מורשת עשירה ומיוחדת. יהודי קוצ’ין חיו כמיעוט יהודי במדינת קראלה שבהודו, וזכו להערכה, לכבוד, ולשוויון זכויות כאזרחים. לאורך כל הדורות הם שמרו בקנאות על יהדותם ועל קשר עמוק עם ארץ-ישראל. הכיסופים לארץ הקודש ולירושלים עמדו במרכז חייהם הרוחניים, הדתיים והתרבותיים. דבקותם במורשתם וכמיהתם לציונות, הובילו את מרבית בני הקהילה לעלות לישראל, לאחר קום המדינה ובמימון עצמי. למרות הקשיים והמכשולים שעמדו בפניהם בשלבי העלייה השונים וכמיעוט קוצ’יני-ישראלי, הם הצליחו להשתלב במארג הרב-תרבותי בחברה ובמשק.
הספר מציג את תוצרי המחקר של נשות הקהילה הקוצ’ינית. עבורן, זו הייתה חוויה אותנטית ומעצימה לחקור ולתעד את מורשתן ותרבותן בנושאים בהם הן מומחיות. הכותבות הן בעלות ידע עצום על הקהילה, והן אוצרות בידן ובמוחן ‘ספרים ומחברות’ בעלי ערך רב ונדיר. ספר זה יכול להוות מודל לסיפור הצלחה של קהילה קטנה, שחיה בהרמוניה משתפת בחברה ההודית, והשתלבה למופת גם בחברה הרב-תרבותית והרב-לאומית בישראל.