חפש

נגיעה קוצ'ינית בישראל

 

אות מייסד הקהילה

ניתן 
ל-מרדכי שמיר ז"ל
מרדכי שמיר יליד ארנקולום קוצין 1920. היה נחשב לעילוי בבית הספר והומלץ לקבלת מילגה להמשך למודים על חשבון ממשלת הודו. בגיל 12 התיתם מאביו ונאלץ לצאת לעבודה לפרנסת משפחתו. הרחבה כולל אחיו הבוגרים יותר שהיו כבר בעלי משפחות. עסק במסחר בהודו וסבב ברחבי הודו .ידע 7 שפות הודיות ועברית על בוריה קרוא וכתוב טרם עליתו לישראל. היה פעיל עליה והיה ממיסדי האגודה הציונית הקוצינית היה אמור לעלות ב1949 בקבוצת העולים הראשונה אולם נאלץ להשאר בהודו עוד שנתיים בשל מות בנו התנוק. עלה בשנת 1953 והתיישב בקיבוץ מעין צבי. בארץ איבד את אשתו בלידה בעקבות הדבקותה בצהבת זהומית. לאחר משבר זה התגייס לצהל בגיל 33, ושוחרר לאחר שירות בן שנתיים. לאחר שחרורו נתבקש מתושבי מסילת ציון שחיו במצוקה קשה ללא עבודה וממש רעבו ללחם. להגיע למושב ולסייע להם. פעל לקידום הנושא בעזרת קשריו במפלגת מפאי עם אנשי מפתח כהרצפלד ורענן וייץ וכך השיג תעסוקה לבני המושב. ב1957 נשא לאשה את מרים נחמיה ונולדו להם בן ובת. בהמשך המשיך לסייע לתושבי המושב כששמש בתפקיד מזכיר המושב. ב-1964 עזב לירושלים ועבר להתגורר בשכונת תלפיות. עבד באגודת צרכניות ושמש שנים ארוכות כחזן וקורא פרשה מתנדב בבית הכנסת הספרדי בתלפיות. שמש גם בהתנדבות בהכנת בני מצוה לבר מצוה.
נפטר בשנת 2006 .יהי זכרו ברוך