חפש

נגיעה קוצ'ינית בישראל

 
⁠⁠⁠⁠⁠אחים גדולים.
תודה לאלה שהצליחו להתפנות והגיעו למפגש סיעור המוחות שהתנהל אמש.
ברוך השם נראה  שאנו בשלים למהלך בניית המבנה הארגוני לפעולה רחבה!


לאחר שיח שבו הצוות הציג את אשר הוא מביא ל"מטבח העשיה"  הקהילתי.
הצבנו את החזון -
להוביל לביסוס ההוויה הקוצינית בתוך הקהילות תוך משיכת  הדור הבא להוויה זו.
 הצוות התחלק לשתי צוותות -
צוות א' עסק ב'מה' עלינו לעסוק כדי לממש החזון.
וצוות שני עסק ב'איך' לקיים החזון.
בחלק השני של המפגש הצטרף היועץ האירגוני אביחי אלבז וייעץ ממקום של מתבונן חיצו י על התהליך שאנו חווים.תודות לאביחי.
אנו לקראת גיוס תקציב משמעותי כדי להניע העגלה הזו קדימה.

לפיכך נבקש שכול אחד הרואה את חלקו בתוך פאזל העשיה הנרקם.
נא להביא את עיקר דבריו במסמך עבודה מובנה.
כולל הערכה ,מה נדרש לקיים חלקו. תקציב,פעילים,דפי קול קורא ועוד.

ביום חמישי  בעה אני יושב על תקציב משמעותי.
לפיכך אבקש תגובותיכם המהירה.
ותודה לנתי חי יוסף על ההתגייסות המליאה באכסניה,בכיבודים ובעיקר בהובלה.
יואל אליאס
מנהל פורום הנגיעה
בס"ד  09/08/2017

אחים גדולים.
השבוע נפגשה קבוצת פעילים כחלק מהכנה לכנס פעילים רחב שיתקיים ביום שישי 8-9/9 .
המפגש יתחלק לשני מופעים:
-יום שישי-פעילות הצותות לבניית המבנה האירגוני של קהילת קוצין בארץ.
-יום שבת -חיזוק הקשר וביסוס המבנה הארגוני. פעילים/מתנדבים המעוניינים להצטרף ולהיות חלק בהתעוררות הקהילתית נא לפנות אלי באישי.

יואל אליאס,
מנהל מעגל נגיעה קוצינית ברשת 0503457070