חפש

נגיעה קוצ'ינית בישראל

 
אחינו דניאל העניק לנו אהבה  גדולה, בזכותו ילדותנו בקיבוץ הייתה יפה, והיתמות מאב לא פגעה בנו במהלך החיים, כי דניאל, היקר, בטבעיות מילא עבורנו את תפקיד האב.
כולנו קשורים אליו בעבותות אהבה גדולה, הכרת הטובה שגמלנו לו היה בהשקעה בלימודים, וכן בהיותנו (סליחה על המילה) אנשי מוסר, כי זה היה אחד מ"האני מאמין" שלו.
הרבה מהצעדים, שנקט אחי, היו מתוך אילוץ וכורח במציאות הקשה, אך הוא עשה אותם בנחישות, באומץ ובאמונה גדולה.
הרבה תודות אנו חבים לו על הכל כי גם כשבגרנו ליווה אותנו בעצות מועילות ובטוב לב אין סופי. 
                                                                                                                       טובה רביב (דנאל)   להורדת הספר לחצו כאן !
סיפור עליה של משפחת דניאל -מאת טובה רביב
זהו קובץ של סיפורים אודות משפחת דניאל ותלאותיה בתפר השנים שקדמו לעליית המשפחה מקוצ'ין, לעליה המיוחלת לישראל, ולקליטתה בארץ בשנות הצנע בארץ.
הספר מספר על רגעים קשים, תיקווה ותקומה בארץ.
כל משפחה קוצ'ינית שעלתה ארצה בשנות החמישים של המאה שעברה, תמצא בו את עצמה !
חוויה אמיתית !!