חפש

נגיעה קוצ'ינית בישראל

סיפורים

בקטגוריית עמודים "סיפורים" מתפרסמים סיפורים שלתוכנם זיקה לפולקלור הקוצ'יני.
ברובם סיפורים שהושמעו ע"י סבים וסבתות לילדיהם או נכדיהם, והם העלו אותם על הכתב.
לקטגוריית זו לצרף סיפורים נוספים שקשורים להווי, מסורת וחבלי הקליטה של בני העדה בארץ.
מי שמעוניין לעלות סיפור, שראוי להעלותו לקטגוריית עמודים זו, מתבקש להעבירו לחתום מטה במייל: yosefsimon@gmail.com 


יוסף סימון
050-5380257