חפש

נגיעה קוצ'ינית בישראל

 

יום ה', ו' בשבט תשע"ז                    2/2/2017

עדות שמיעה

קוצ'יני – סיפור מפחיד עם סוף מפתיע

"את יודעת מה מקור חוק העזר שאסור לצותת לדברי אחרים"? – שאלה הנמא את מולי, ובכן כך המעשה: רכלנית מקומית הלכה בעקבות שני אנשים אשר זה עתה הגיעו ליישוב, עד הגיעם לבית שכור.

"כעת אלך לנוח ואשוב לבדוק מה יש להם לחפש ביישוב שלי", אמרה לעצמה הרכלנית.

למחרת שבה הרכלנית למקום מגוריהם של השניים, כיוון שלא שמעה מהשניים דבר, הצמידה את אוזנה לחור המנעול, כדי להיטיב לשמוע ונבהלה, קפצה וברחה לתחנת המשטרה המקומית ואמרה להם "זה עתה הייתי עדת שמיעה לניסיון רצח! שמעתי מבעד לחור המנעול: האם "קיי וט'נ'ם אלא תלה וט'נ'ם?".

תרגום – האם ידיים לבתר או ראש לבתר קודם?

פרצו השוטרים לחדר של שני החייטים ההמומים ופרצו בצחוק מתגלגל בראותם את דגמי החולצות בתפירה וגזירה.

במליאלם לגזור או לבתר זה היינו הך. ראש – צוואר, כמו שרוול – יד.

 

אתי אסתר נחמיה (מולי) משדה אליעזר, בת 66

נייד: 0509545009