חפש

נגיעה קוצ'ינית בישראל


במקום עלייה לקברות יקירנו 

תמונה של forums - אלבום ראשי - - תפוז אנשים


נוסח  תפילה ביחידות  במקום בבית  החיים  / תודה לחזן חיים קלינגל  

 מי שנוהג לפקוד הציון  של יקיריו ,ועתה נבצר ממנו לפקוד בשל המאבק במגיפה שפוקדת העולם. 
 וע"מ למנוע ממנו עוגמת נפש בערב יום הכיפור לכן מומלץ לנהוג כמפורט להלן.

1. ידליק נר  בביתו לעילוי נשמת הנפטרים .
2. יקרא תהילים קיט' לפי שם הנפטר כגון שם יעקב את הפרק 
המתחיל באותיות יוד, עין,קוף,בית. אם מספר הנפטרים רב יקרא את כל הפרק כולו .
3. בסיום יאמר את נוסח ההשכבה הרצ"ב:


על קבר דודים יאמרגמר חתימה טובה לכל עם ישראל!