חפש

נגיעה קוצ'ינית בישראל

 


בס"ד
מנהגי ראש השנה הייחודיים לקהילת קןצ'ין 
נכתב ע"י חיים קלינגל
 
  1. לבוש :- כיפות רקע לבן עם נגיעות בצבע אדום -  לציון גם יום הדין וגם חד

               - מעיל עליון לגברים – קאפ'ה – בצבע בז' בהיר

  1. הגיגיים בבית -  סדר הסימנים נעשה מיד לאחר הקידוש

   בסיום קריאת מסכת ר"ה וזוהר כמופיע  במחזורים

סיום סעודת החג  קוראים את שני הספרים הראשונים של תהילים (בשני לילות החג ) משלימים את שלושת הספרים ביום לאחר סעודת החג  יש  מספיקים לקרוא ספר שלישי לאחר אמירת הבקשות .

משכימים לקום לאמירת הבקשות בשני הימים יש שנהגו בכל  השבתות בחודש אלול עד שבת תשובה

  1. בית הכנסת –    אביזרי הקדושה  הפרוכת , הכיסוי לס"ת  וכו'  היו בגווני צבע הלבן   

בשני לילות ר"ה לאחר המזמור למנצח על הגתית מוסיפים מזמור מ"ז  בתהילים "למנצח לבני קרח כל העמים תקעו כף ..."

זקן הקהילה מזמין את החזן קודם התפילה , הציבור מצטרף באמירת כבוד,זקן הקהילה מזמין את הסומכים ימין ושמאל לתפילות שחרית ומוסף , חתן בתוך שנתו הראשונה הוזמן להיות אחד הסומכים  לתפילת שחרית  

תקיעות השופר- הנשים החמירו עליהן לבוא לשמוע תקיעות שופר ,אימהות וילדים קטנים  באו רק לתקיעות דמיושב   .

התוקע לפני שחוזר כל הפסוק "כל יושבי תבל ......" מכריז בפני הקהל שהוא מתכוון בברכותיו להוציא את הקהל ידי חובה ,ומבקש שהקהל יתכוון לצאת ידי חובה בברכותיו  ואף הוא מתכוון לצאת ידי חובה

חולה וזקן שלא יכול לבוא לשמוע תקיעות שופר, הלכו  מנין  אנשים  לביתו  לתקיעת שופר רק ביום הראשון ( ביום השני רק אם חל יום ראשון של ר"ה  בשבת )

בסיום התפילה לאחר אמירת מזמור לדוד מזמור  ויהי רצון , רק החזן אומר הקדיש שלפני עלינו לשבח ולמרות שיש ברי חיוב קרי אבלים .

בבית אבל בתוך שנת האבל  לא עלינו ולא עליכם – בסיום תפילת מנחה ,ואמירת התשליך ,הציבור בא לסיום אמירת ספר חמישי של תהילים ואמירת קדיש  על  ישראל  

ד.פיוט פתיחה לתפילת מוסף ביום הראשון  אהיה במאמר ביום  השני ארשת  שפתינו ,אם נשים לב יש  בפיוט זה ריבוי במוטיב המילה שמיעה , האזנה ,הקשבה וכו'  ההסבר לכך ששמעתי מפי רבותי  שהם כנגד שבעה רקיעים שנתפילה צריכה לעבור ,טוב שש"צ יכוון לכך

  1. שינוי במילים/נוסח  בפיוטיים השונים אין מזכירים סליחה כפרה –שאין יום חג הוא

בפיוט "אלקי אל תדינני...."

באות ס' – במקום סלח חובי ... אומרים סמוך נפשי...

בבית חמל עלי וכפר מעללי.. אומרים חמל עלי ויישר מעללי ..

בפיוט יום זה דר .. בבית האחרון קול שופר ...מוסיפים משפטי צור ישעי יצא לאור ...     

בפיוט שופט כל הארץ בבית האחרון  בני עבדיך עבדיך היום למקדשך ואתיו  זוכרים ......

בפיוט חון תחון קיים שיבוש בניקוד האחרון "אם עוונות תשמר לי ...אבל רע מפעלי א-ל – צירי

בא-ל  ולא בפתח ( משבש את המשמעות )   

בשחרית  והמנחה  בקטע התפילה תענו ותעתרו ... אין אומרים  שערי כפרה ,שערי מחילה ,שערי סליחה  בסיום זהו הסדר שערי תשובה ,שערי תשועה ...

כשחל ר"ה בשבת אין אומרים אבינו מלכנו

כשחל ביום שישי  במנחה (ערב שבת ) אין אומרים אבינו מלכנו