חפש

נגיעה קוצ'ינית בישראל

 
ספר חדש מאת ד"ר אתי גלעד
נשים מקוצ'ין פורצות דרך
"קוּמִי אוֹרִי כִּי בָא אוֹרֵך"
 
שנים רבות עסקתי בשאלה: האם ישנן בקהילה הקוצ'ינית נשים מנהיגות? כחוקרת את תחום המנהיגות ואת תחום המגדר, התשובה לשאלה היא חד משמעית, כן! בקרב הקהילה הקוצ'ינית הייתה וישנה מנהיגות נשית מהסוג שניתן לכנותה: "מנהיגות חברתית ובלתי פורמלית". נשים שמנהיגותן נולדה בשטח, בפרקטיקה של החיים, ובתהליכי העצמה וצמיחה טבעיים. נשים מקוצ'ין עוסקות במימוש ובהגשמה, מתמודדות עם הקשיים והאתגרים האישיים, החברתיים והתעסוקתיים חרף המכשולים והמהמורות שבדרך.
 
מעט מאוד נחקר או נכתב על נשים פורצות דרך מקוצ'ין. לעניות דעתי, הגיעה העת להכיר ולהנגיש את סיפוריהן, להנכיח אותן לקהילה ולחברה, ולאפשר את הנראות של נשים אלה כי לעולם לא מאוחר. נשים המשדרות עוצמה וכוח, נשים שטיפסו בסולם התפקידים בחברה, ונשים שהשפיעו והנהיגו שינויים משמעותיים במשפחותיהן, בקהילה ובחברה הישראלית והעולמית.
 
פניתי לקהילה וביקשתי ממנה לשתף אותנו בפעילותן פורצת הדרך וסיפור חייהן של נשים מקוצ'ין. לשמחתי, ההיענות הייתה גדולה. נשים רבות הביעו את נכונותן לספר את הנרטיב האישי שלהן או של נשות המשפחה. זכיתי להכיר נשים צנועות, ענוות ואצילות, אשר אינן מבקשות לעצמן תהילה וכבוד, אלא מבקשות לעשות את המעשים הראויים והרצויים.
 
הספר מבקש להאיר את הזרקור על נשים אלה, הנמצאות בקשת רחבה ומגוונת של תפקידים בחברה ובמשק. חלק מהנשים, לצערנו, לא נמצאות עימנו, ולכולן, זכויות רבות על פועלן למען המשפחה, הקהילה והחברה, כל אחת בתחומה ובדרכה.
 
הספר אינו מתיימר להקיף את כל הנשים המנהיגות שיש לנו בקהילה, ובטוחני שיש עוד נשים רבות הראויות שנכיר את סיפור חייהן. בכוחותיי הדלים השתדלתי, אך הדרך עוד ארוכה. נמשיך לספר ולתעד, ובעיקר לדורות הבאים כי יש לנו במה להתגאות.
 
הנשים הקוצ'יניות מעצימות את הקהילה, כמו גם את החברה הישראלית והעולמית.
אם לא נספר את סיפורן - לא נכיר.
אם לא נכתוב עליהן - לא נדע.
הסיפור והספר - יישארו לעד לדורות הבאים.