חפש

נגיעה קוצ'ינית בישראל

 
מאיר נחמיה
מה נשתנה הלילה/אליכם עדה קדושה- קינה בנוסח קוצ'יני- בערב תשעה באב
קינה-אליכם עדה קדושה...מה נשתנה הלילה הזה - בנוסח קוצ'יני הנאמרת בליל תשעה באב - מאיר בן רחל ומנחם.
 
תשעה באב הוא יום תענית מדרבנן, אשר מקורו בדברי הנביאים ונקבע במשנה לציון חורבן בתי המקדש - חורבן בית ראשון בשנת 586 לפנה"ס בידי צבאו של נבוכדנצר השני מלך בבל, וחורבן בית שני בשנת 70 לספירה בידי הצבא הרומי ובראשו המצביא טיטוס. התענית חלה ביום ט' באב, והיא מהווה את שיא האבלות של תקופת ימי בין המצרים. במקרה שט' באב חל בשבת, התענית נדחית לי' באב.
תענית זאת היא החמורה מבין ארבע התעניות על חורבן בית המקדש.
לפי המסורת, לאחר ביאת המשיח ובניית בית המקדש השלישי, תשעה באב, כשאר הצומות על החורבן, יהפוך ליום של חג ושמחה. מסורת נוספת מספרת כי מלך המשיח נולד בתשעה באב.
תשעה באב
סידור בנוסח יהודי קוצ'ין, שנערך ע"י שמעון אליהו. זה הוא אחד מתוך סדרת "מורשת אבות" שנערך ע"י שמעון אליהו. טל' 08-8679223.
מפעל חיים מאוד מעורך!
​פתאום תמונת השער -מקוצין לארץ ישראל מקבל משנה תוקף! ועוד יותר שלמדנו שקהילתנו יצאה מירושלים לקוצין...נשארה שם ,ובהזדמנות הראשונה כששמעו על שיבת ציון מסרו נפשם(וכספם) וכדבוקה אחת באו לבנות חיים בישראל.
חיים קלינל
הפטרת שחרית בתשעה באב
 
מנהגנו לאכול סעודה מפסקת על עלי צמח הבננה (במקום צלחות), והמאכלים על בסיס ירקות בלבד !
הפרק החמישי של מגילת איכה.